Zahradní plynové topidla

K zapůjčení pro Vás máme venkovní propan-butanové zahradní topidla, ohřívače pro zpříjemnění a prodloužení Vašich párty během chladných večerů či dnů. Topidla jsou určena pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí ve venkovním prostředí nebo v dostatečně větraných prostorech.

Vratná záloha 2000,-

Půjčovné:

1 den …………….. 300,-

víkend …………… 350,-

více dnů ……….. domluvou

K topidlu je potřeba 10kg propan butanová láhev, možnost k zakoupení u nás.

Podmínky pro provoz topidla:
Toto propan-butanové topidlo je určeno pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí ve
venkovním prostředí nebo dostatečně větraných prostorech (zahradních restauracích, tržištích,
zahradách, terasách apod.). Používání tohoto spotřebiče v uzavřených prostorech může být nebezpečné
a je ZAKÁZÁNO. Topidlo při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech
může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO !
Topidlo musí být provozováno na pevném vodorovném povrchu.
K ochraně topidla před silným větrem připevněte jeho podstavec šrouby pevně k podlaze.
Topidlo nikdy nepoužívejte ve výbušném prostředí, jako jsou prostory, kde se skladuje benzin nebo
jiné hořlavé kapaliny nebo páry.
Vždy udržujte dostatečnou vzdálenost topidla od hořlavých materiálů, tj. nejméně 100 cm nahoře a
50 cm po stranách.
Nikdy nepoužívejte tlakovou lahev s poškozeným připojovacím závitem na ventilu.
Nikdy nepřipojujte k topidlu tlakovou lahev bez redukčního ventilu.
Povrchová teplota tlakové láhve nesmí překročit 40°C a tlaková láhev nesmí být vystavena
přímému slunečnímu záření. Tlaková láhev se smí používat pouze ve svislé poloze.
Je zakázáno umisťovat a používat tlakové láhve s LPG (a to ani vyprázdněné) v prostorech pod
úrovní terénu.
Je přísně zakázáno provádět jakýkoliv přímý ohřev tlakových lahví s LPG pro zvýšení odpařovací
mohutnosti plynu.

Zapalování topidla

 • Otevřete lahvový ventil na LPG láhvi otočením
  knoflíku doleva.
 • Stlačte knoflík ovládacího ventilu topidla a otočte ho
  do polohy zapálení („PILOT“ – o 90° doleva). Držte
  knoflík ovládacího ventilu topidla stlačený asi 30
  sekund (než se armatura s hadicí naplní plynem) a
  několikrát zmačkněte knoflík piezozapalovače
  („IGNITER“) dokud nedojde k zapálení zapalovacího
  plamene. Knoflík ovládacího ventilu topidla můžete
  uvolnit až dojde k zapálení zapalovacího plamene.

Zhášení topidla

 • Otočte knoflík ovládacího ventilu topidla do polohy zapálení („PILOT“).
 • Stlačte knoflík ovládacího ventilu topidla a otočte ho do polohy vypnutí („OFF“).
 • Zavřete úplně přívod plynu z tlakové LPG lahve otočením knoflíku lahvového ventilu doprava na
  doraz.
 • Při dlouhodobém vypnutí odpojte topidlo od LPG lahve.